Tuesday, April 3, 2018

BM: Vì sao Stephen Hawking 'là người Anh vĩ đại'?

BM: Vì sao Stephen Hawking 'là người Anh vĩ đại'?: Stephen Hawking đã giúp nhân loại mở rộng hiểu biết về vũ trụ. Nói đến Stephen Hawking, chúng ta có lẽ đều biết đến quyển sách Lược...

Monday, January 29, 2018

Caroline_VDN và Robert Catterini

Lễ Tình Yêu Saint-Valentin
14-2-1983 - 14-2-2018
Kỷ Niệm 34 năm
Tình vẫn nồng nàn như xưa 💖💖🌹🌹




'Phép Thử' Chữ Tình !

'Phép Thử' cứng rắn lì liều
Nói lời sắc bén không chìu ý Anh
Tưởng đâu tình nghĩa tan tành
Nào ngờ Anh vẫn là Anh thuở nào 💖💖
💎💎
Việt Dương Nhân


60 năm, con Giáp Vàng

60 năm, con Giáp Vàng
Cánh CHIM lẻ bạn BẠT ngàn phương xa
Loanh quanh trong cõi Ta Bà
Mười Phương đâu cũng là nhà của CHIM🐦
🙏🙏🙏

Việt Dương Nhân